Mitä työsopimuksesta tulee löytyä?

Työsopimus on laillinen, molempia osapuolia sitova sopimus. Se voi olla melko vapaamuotoinen, mutta on silti tiettyjä asioita, jotka siihen on pakko kirjata, jotta sopimus on pätevä. Työsopimuksen tarkoituksena on kirjata ne asiat, joista työntekijä ja työnantaja ovat sopineet. Suullinen työsopimus on aivan yhtä sitova kuin kirjallinenkin, mutta mahdollisten riitatilanteiden kannalta kirjallinen työsopimus on aina parempi. Sopimuksesta molemmat sopijaosapuolet näkevät, että odotukset ja vaatimukset kohtaavat. Tässä artikkelissa käydään pintapuolisesti läpi asioita, joita ainakin tulee löytyä työsopimuksesta.

Vapaamuotoinen vai valmis pohja?

Älä allekirjoita sopimuspapereita lukematta niitä läpi.

Työsopimuksen voi joko tehdä kokonaan itse tai siihen voi käyttää valmista pohjaa. Valmiin pohjan käyttäminen varsin isoissa yrityksissä on yleensä helpoin tapa lähestyä asiaa. Samoin, jos työnantajalla ei ole juuri kokemusta työsopimuksen tekemisestä. Vaikka työsopimuksen tekoon käytettäisiinkin valmista pohjaa, pitää sen tekijän silti olla tietoinen työsopimusta koskevista laeista sekä oman alan työehtosopimuksesta. Sekä työntekijän että työnantajan on tärkeää tietää, millainen työsopimus on lainmukainen ja minkälaisista asioista siinä voidaan sopia.

Työsopimuksesta on löydyttävä ainakin seuraavat pakolliset tiedot:

  • Osapuolten tiedot
  • Työn alkamisaika (määräaikaisessa työsuhteessa myös päättymisaika ja -syy)
  • Työsopimuksen laatu
  • Ensisijaiset työntekopaikat
  • Ensisijaiset työtehtävät
  • Palkka, palkanmaksukausi sekä mahdolliset luontoisedut
  • Työaika ja mahdolliset ylityöt
  • Vuosiloma ja lomarahat
  • Sovellettava TES
  • Allekirjoitukset

Näiden lisäksi tietenkin sopimukseen voidaan kirjata paljon kaikkea muutakin riippuen työpaikasta, alasta sekä muista tekijöistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sellaiset seikat, kuten koulutukset, koeaika, salassapitovelvollisuus sekä kilpailukielto. Työsopimuksen laatimisessa otetaan huomioon mm. alan työehtosopimus, työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. 15 vuotta täyttäneellä on oikeus solmia työsopimus itse. Kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä sen sijaan tarvitsee huoltajan allekirjoittamaan sopimuksen tai antamaan luvan työsopimuksen solmimiseen. Tätä nuoremman on mahdollista solmia työsopimus ainoastaan poikkeusluvalla.

Erilaiset työsopimukset

Lain näkökulmasta toistaiseksi voimassa oleva sopimus on ns. normaali sopimus. Molempien osapuolten tulee muistaa, että määräaikaisia työsopimuksia on laitonta sopia, ellei sille ole erityistä syytä. Esimerkiksi kausiluontoinen työ tai toisen työntekijän sijaistaminen voivat olla tällaisia syitä. Tällaisiakaan määräaikaisuuksia ei voi loputtomiin ketjuttaa. Jos siis sama henkilö päätyy tekemään useaa sijaisuutta putkeen, voidaan alkaa jo pohtia, onko työntekijän tarve jatkuva ja sopimukset laittomia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *