Määräaikaiset työsopimukset

Määräaikainen työsopimus on nykyaikana varmastikin jokaiselle tuttu, mutta lain näkökulmasta kyseessä on poikkeustilanne, jonka alkamiseen ja päättymiseen on löydyttävä kelpo syy. Ilman tätä syytä voidaan työsuhteen olevan jatkuva, vaikka sopimuksessa lukisi jotain muuta. Ainoa tapa kiertää tätä rajoitetta on saada potentiaalinen työntekijä perustamaan toiminimi ja laskuttamaan työ yrittäjänä.

Määräaikainen vs. toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Työsopimuksen katsotaan aina olevan toistaiseksi voimassa, ellei jotain muuta ole sovittu.

Mitä eroa on kevytyrittämisellä ja henkilöstövuokrauksella?

Molemmissa tehdään usein yksittäisiä keikkoja sinne tänne. Molemmissa joustavuus on avainsana. Molempiin tarvitaan ulkopuolisen yrityksen tukea ja molemmista nostetaan palkkaa. Mitä eroa näillä kevytyrittämisellä ja henkilöstövuokrauksella sitten on? Ja voisiko järkevin ratkaisu olla sittenkin toiminimen perustaminen?

Henkilöstövuokraus pähkinänkuoressa

Henkilöstövuokraus eli vuokratyönteko on nykyisin varsin yleinen tapa tehdä työtä. Osapuolina ovat siis vuokratyötä tarjoava yritys, työsuoritusta kaipaava taho sekä työntekijä.…

Tulevaisuuden työn haasteet

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja tämä saattaa aiheuttaa ihmisissä sekä intoa että ahdistusta. Työn pirstaloituminen on nyt jo varsin yleistä, eikä tähän varmaankaan ole tulossa muutosta tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa käymme läpi muutamia selkeimpiä muutoksia, joita työelämä saattaa tuoda tullessaan. Tulevaisuuden näkeminen on tietenkin mahdotonta, mutta tämänhetkisistä merkeistä voi ennustaa, mitä ongelmia ja mahdollisuuksia työelämän muutos saattaa synnyttää.…

Henkilöstövuokrauksen edut ja ongelmat

Parhaassa tapauksessa sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät vuokratyösuhteesta. Kaikenlainen ylimääräinen joustavuus työelämässä on yleensä vain positiivista. Joissain tapauksissa hyvä vuokratyöläinen saa vakituisen työn keikkapaikastaan tai ainakin häntä pyydetään uudelleen uuteen vuoroon. Diili ei kuitenkaan aina ole ihanteellinen niin työntekijän kuin työnantajankaan näkökulmasta.

Plussat ja miinukset työntekijän kannalta

Työntekijän näkökulmasta satunnaiset työkeikat siellä täällä eivät aina ole ongelmallisia.…

Mitä työsopimuksesta tulee löytyä?

Työsopimus on laillinen, molempia osapuolia sitova sopimus. Se voi olla melko vapaamuotoinen, mutta on silti tiettyjä asioita, jotka siihen on pakko kirjata, jotta sopimus on pätevä. Työsopimuksen tarkoituksena on kirjata ne asiat, joista työntekijä ja työnantaja ovat sopineet. Suullinen työsopimus on aivan yhtä sitova kuin kirjallinenkin, mutta mahdollisten riitatilanteiden kannalta kirjallinen työsopimus on aina parempi.…